Opdat u niet te veel groente eet

Opdat u niet te veel groente eet

Aan de Franse koningin Marie Antoinette is toegeschreven (maar nimmer bewezen) dat zij de armen adviseerde zich met ‘brioche’ te behelpen toen ze geen brood meer konden kopen. Het was de tijd van de Franse revolutie en de uitspraak illustreert hoe weinig de koningin en haar man, koning Lodewijk XVI, van de levensomstandigheden van het volk hadden begrepen. Ik dacht aan Marie Antoinette toen de discussie losbarstte na de publicatie in NRC over The Green Happiness. Half weldenkend Nederland viel over de twee diëtisten heen. Het zou het zoveelste ongezonde eetpatroon zijn en er werd een relatie gelegd tussen de hoge kosten van de gezondheidszorg en een dergelijk onwetenschappelijk verantwoord eetgedrag. Hun rekensommetjes klopten ook nog eens niet en ze zeiden rare dingen over eieren en avocado’s. ‘Plant-based’ eten werd gefileerd tot op het bot als zouden deze vrouwen met zijn tweeën voor elkaar krijgen dat we in Nederland massaal het stukje vlees, de geraffineerde suikers en andere bewerkte koolhydraten in de ban zouden doen. En vervolgens dacht ik slechts: als dat toch eens zou kunnen. Als we al die mensen die in de supermarkt hun karretje volladen met pizza, wit brood, koekjes, chips, cola en ‘vruchtensap’ toch eens konden motiveren tot een gezondere levensstijl met ruimte voor echt fruit en groente. Als het besef dat een verantwoorde maaltijd tenminste ‘iets groens’ moet bevatten, breder gedragen zou worden dan alleen maar hoogopgeleid Nederland dat in die discussie over elkaar heen viel. En als het besef dat dit geen gemeengoed is voor heel veel Nederlanders ook eens zou doordringen tot de mensen die The Green Happiness nu te vuur en...

Voorstanders transitie jeugdzorg: ze bestaan

Voorstander “Ik ben een groot voorstander van de transitie van jeugdzorg naar de gemeenten, want de jeugdzorg is toe aan verandering.” Dat tekende ik vanmorgen op uit de mond van een directeur van een grote aanbieder van tweedelijns jeugdzorg. Wat een verademing: eindelijk iemand die veranderen als een uitdaging ziet en de transitie die per 1 januari 2015 een feit moet zijn, als een gegeven in plaats van een reden voor verzet. Zonder overigens de downside van deze transitie onder het tapijt te vegen: overleggen met een kleine 100 gemeenten en de onzekere financiële situatie per 1 januari 2015 zijn ook voor hem punten van grote zorg. … en wel hierom  De afgelopen jaren heeft hij vele raadsleden op bezoek gehad bij zijn instelling, nooit eerder was de samenleving zo betrokken bij de jeugdzorg. Evenzo hield hij in het kader van de komende transitie al vele presentaties over wat zijn instelling allemaal doet. “Ik had het eens veelvuldig over ‘mijn gezinnen’, waarop een wethouder zei – het zijn ónze gezinnen. Dat opende mij de ogen: het zijn gezinnen die deel uitmaken van een samenleving. Gezinnen die vaak al heel lang in beeld zijn bij gemeenten vanwege meerdere problematieken en waarvan wij dan een cliënt in behandeling hebben. Zo’n gezin moet je integraal begeleiden en niet door allemaal verschillende hulpverleners die los van elkaar opereren.” Op platform voor de langdurige zorg In voor zorg! en op Zorgvisie binnenkort het hele interview. Met daarin onder meer wat anders kan en moet in de jeugdzorg.   ...

Bemoeizucht van de GGD is mij al langer een doorn in het oog

Al vaker verbaasde ik mij over de bemoeizucht van de GGD, toen ik op verschillende leeftijden van mijn dochter uitgebreide vragenlijsten moest beantwoorden. Over het beoefenen van sport, het drinken van gezoete dranken en of ze vriendinnetjes had. Ik besloot al snel niet meer mee te doen met een dergelijke inmenging in onze persoonlijke levenssfeer. Niet alleen de vragenlijsten vulde ik niet meer in; ook meldde ik mij af van de controlebezoekjes waarnaar je jouw kind dient mee te nemen. Een goeie column van Afshin Ellian op Elsevier.nl vandaag over de controlezucht van de GGD.  Nou vind ik het wel an sich een goed idee om ouders van kinderen met overgewicht te wijzen op de gevaren van snoepen en ongezond eten en ouders van wie de kinderen niet sporten te wijzen op het belang van lichaamsbeweging en het ontwikkelen van spelgevoel. Want onbegrijpelijk vind ik het dat kinderen zoveel snoepen en dat ik kinderen ken die niet op een sportclub zitten. Het vriendinnetje met overgewicht dat ooit meeging naar het sportclubje van mijn dochter, kreeg van haar moeder onmiddellijk daarna en daardoor vlak voor het avondeten een KitKat in haar hand gedrukt. En ik ken meerdere kinderen die geen andere sport beoefenen dan het fietstochtje naar school, maar wel geacht worden zich na school urenlang te concentreren op hun huiswerk. Ik geef het je te doen. Ik merk te weinig effect van overheidsingrijpen op dergelijke maatschappelijke ontwikkelingen. Wellicht is er meer nodig dan alleen maar de vragenlijsten en consultaties van de GGD. Maar als je daarmee nog verder de persoonlijke levenssfeer van mensen betreedt, dan zeg ik subiet nee. Ik vind...

Staatssecretaris Van Rijn over de transitie in de langdurige zorg

Voor Zorgmarkt, blad voor managers in de zorg en net ter ziele, mocht ik een laatste interview doen met onze staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn. Samen met collega Frank van Wijck legde ik hem een uur lang het vuur aan de schenen, maar op alles had hij een antwoord. Ons overtuigde hij van zijn doorwrochte visie op hoe we de gezondheidszorg toekomstbestendig maken. Halverwege zijn we nu, zegt hij; de toekomst is allang begonnen. Maar ondanks zijn doorwrochte visie zijn er ook zorgen. Bijvoorbeeld over hoe we als samenleving kunnen inspringen op de veranderende zorgvraag: meer mensen hebben hoogcomplexere zorg nodig. Zijn we daartoe als samenleving geëquipeerd? Hoe gaan we straks om met een sterk veranderde zorgvraag?  ...

Familie betrekken bij zorg voor mensen met dementie

Nieuwe opleiding moet kloof tussen opleiding en praktijk slechten Het is een vaker gehoorde klacht: de beroepsopleidingen sluiten niet aan op de praktijk. In veel regio’s in Nederland zijn er initiatieven om daar wat aan te doen. Maar veranderen van bestaande structuren is vaak lastig. Stroperige en trage besluitvormingsprocessen en hardnekkige procedures en gewoontes, zorgen voor veel onvrede onder veranderaars. Veel geld en tijd is ermee gemoeid. Bij Omring, met onder meer woongroepen voor mensen met dementie, laten ze zien dat het ook anders kan. Een interview met Omring; zorgorganisatie in Noord-Holland; geschreven voor In voor zorg. Ook was ik daar op werkbezoek; om te zien hoe de nieuwe opleiding en de nieuwe manier van werken resulteren in meer betrokkenheid van familieleden bij het zorgproces. Eveneens geschreven voor In voor zorg....