Data en privacy en het vertrouwen houden van je klanten

 

Goudstaven

Interessante benadering van het verzamelen van data versus privacy op Marketing online: verzamelen van data mag zolang het goed gepseudonimiseerd gebeurt, waardoor er geen materiële impact op de privacy van burgers is. Ergo: (Europese) wetgeving loopt hopeloos achter de feiten aan. Of kun je zo wetgeving omzeilen omdat de privacy immers niet in het geding is?

Niet alleen voor Tijdschrift voor Marketing en VUmc (zie vorige posting), ook voor Twinkle Magazine schreef ik zelf al eerder een artikel over privacy: Waarom de privacy van uw klanten belangrijk is. Met een oproep aan alle e-commercemarketeers en webwinkeliers om de privacy van hun klanten serieus te nemen. Maar hoewel de problematiek nieuw lijkt, gaat het eigenlijk om een marketingregel die zo oud is als de weg naar Rome: misleid je klanten niet. Vertrouwen kun je maar één keer beschamen en komt te voet maar gaat te paard.