Dagbladen

Dagbladen

Voor verschillende dagbladen heb ik de afgelopen jaren op incidentele basis artikelen geschreven: NRC, De Volkskrant, Parool. Helaas staan ze lang niet allemaal online.

Enkele wel:

In NRC (Zaterdags bijvoegsel)

In De Volkskrant (bijlagen Werk en Economie)

Vaardigheden

Gepubliceerd op

10 april 2015