Medische instellingen

Medische instellingen

VUmc

341 artikelen op de site, in 11 jaar tijd
VUmc is een universitair medisch centrum. Van 2004 tot en met 2014 heb ik voor onder meer Tracer gewerkt; het tweewekelijkse personeels- en patiëntenblad. Helaas is Tracer eind 2014 opgeheven. In totaal staan er zo’n 340 artikelen van mij op de site van VUmc. Een productie waarop ik trots ben, kwantitatief en kwalitatief. Dat is nog eens leuk terugkijken. Het bevat enkele huzarenstukjes. Een greep uit dit omvangrijke oeuvre:

Onder Trainingen en Advies eveneens een overzicht van mijn werk voor VUmc.

GGZ inGeest

Voor ggz-instelling GGZ inGeest werk ik met regelmaat sinds 2010.

  • Recentelijk (najaar 2016) schreef ik een speech voor de voorzitter van de raad van bestuur Elsbeth de Ruiter.
  • Ik werkte in 2016 ook mee aan een filmpje voor intern gebruik, waarin ik bestuurder Aad-Jan Beekman interviewde.
  • Verder mocht ik in 2016 een psychiater trainen in het beantwoorden van (mogelijke) vragen van een zorgverzekeraar bij de inkoop van zorg-rondes.

In het verleden werkte ik mee aan inDrukken, het personeels- en patiëntenblad. Eind 2014 is uit inDrukken helaas de stekker getrokken. Hoewel menig bladmanager van mening blijft dat een personeelsblad een eigen waarde heeft, sneuvelt een medium als dit als gevolg van een zoveelste bezuinigingsronde toch alsnog.

Spaarne Gasthuis (voorheen Spaarne Ziekenhuis)

2 Spaarnekranten op site + de meeste profielen van de meer dan 130 medisch specialisten. + artikelen voor het personeelsblad; vragen naar beslotenheid (vast wel)
Voor het Spaarne Gasthuis werk ik sinds 2009. Veelal voor het personeelsblad, maar ook schreef ik voor de website bijna alle profielen van de medisch specialisten van het Spaarne Ziekenhuis. Dat wil zeggen voordat het Spaarne Ziekenhuis fuseerde met Kennemer Gasthuis.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

10 april 2015