Pharos – advies en implementatie

Pharos – advies en implementatie

De uitdaging

Pharos, expertisecentrum voor gezondheidsverschillen, vroeg ondersteuning bij een Gids voor huisartsen waarmee zij het zelfmanagement van hun (laaggeletterde) patiënten kunnen versterken. Huisartsen ervaren dat de zorg voor laaggeletterden veel aandacht vraagt. Voor effectieve zorg is onder meer door inzetten op preventie veel winst te behalen en door het versterken van het zelfmanagement van patiënten. Pharos had hiervoor een theoretisch raamwerk ontwikkeld. NB: het gaat in achterstandswijken in Nederland vaak om meer dan de helft van het aantal patiënten dat moeite heeft met lezen en schrijven.

Naast het vraagstuk hoe we dit theoretische raamwerk geschikt konden maken voor gebruik in de huisartsenpraktijk, speelde de vraag hoe huisartsen geïnteresseerd konden raken in een gids die in eerste instantie juist meer tijd lijkt te vragen van de toch al drukke eerstelijns zorgverleners, vroeg om een andere aanpak dan men bij Pharos gewoon was te doen.

Mijn oplossing

De Gids voor preventieve zorg, zoals de naam uiteindelijk luidt, moest daarom zowel qua inhoud, aanpak als uitstraling aansluiten bij de manier van werken van huisartsen. Dat uitgangspunt hebben we niettemin in een heel originele aanpak doen uitmonden.

Het theoretische raamwerk hebben we vertaald in voor huisartsen herkenbare vorm, namelijk casussen. Rondom deze vijf casussen bieden we de huisartsen praktische tools, zowel op basis van best practices van collega-huisartsen als evidence based/onderzocht door Pharos en andere organisaties.

Daarnaast heb ik meegeschreven aan de tekst die uiteindelijk de Gids vormt. (2015 – 2016)

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

2 januari 2017