Familie betrekken bij zorg voor mensen met dementie

Nieuwe opleiding moet kloof tussen opleiding en praktijk slechten

Het is een vaker gehoorde klacht: de beroepsopleidingen sluiten niet aan op de praktijk. In veel regio’s in Nederland zijn er initiatieven om daar wat aan te doen. Maar veranderen van bestaande structuren is vaak lastig. Stroperige en trage besluitvormingsprocessen en hardnekkige procedures en gewoontes, zorgen voor veel onvrede onder veranderaars. Veel geld en tijd is ermee gemoeid. Bij Omring, met onder meer woongroepen voor mensen met dementie, laten ze zien dat het ook anders kan.

Een interview met Omring; zorgorganisatie in Noord-Holland; geschreven voor In voor zorg.

Ook was ik daar op werkbezoek; om te zien hoe de nieuwe opleiding en de nieuwe manier van werken resulteren in meer betrokkenheid van familieleden bij het zorgproces. Eveneens geschreven voor In voor zorg.