+31 6 2155 7174 info@ellenkleverlaan.nl

Missie /Over mij (vervolg)

Mijn missie, geformuleerd volgens de drie cirkels van Simon Sinek:

Wat ik doe? Ik houd interviews en schrijf artikelen. Ik doe dat voor een veelheid aan onderwerpen en opdrachtgevers, maar heb al lang een passie voor de gezondheidszorg. En dan met name de ‘harde kant’ van de zorg: innovatie, techniek, IT, gegevensuitwisseling en dus ook data en AI. Terreinen waar nog veel winst is te behalen als we kijken naar het toekomstbestendig maken van de zorg.

We kunnen namelijk wel willen dat meer mensen kiezen voor een baan in de gezondheidszorg, maar zelfs als één op de vier mensen die keuze zou maken, is het twijfelachtig of daarmee de zorg toekomstbestendig is. En die één op de vier mensen? Die hebben we helemaal niet. Nu niet en later ook niet. Daarmee dreigt een ontoegankelijke zorg en ontvangt straks niet iedereen meer wat hij of zij nodig heeft. Dit is overigens niet de enige reden dat de zorg nu niet toekomstbestendig is. De betaalbaarheid van de zorg is een andere en de analyse is daarmee niet af.

Wat kan innovatie bijdragen aan een toekomstbestendige zorg? Hoe zorgen we voor beschikbaarheid van data, het veilig kunnen uitwisselen van data, hoe gaat IT zich verder ontwikkelen en wat is de rol nu en in de toekomst van AI in dit speelveld? Ik interview en schrijf graag over deze en andere onderwerpen. Ik doe dat met een persoonlijke, pakkende schrijfstijl en maak moeilijke dingen graag eenvoudig; structuur aanbrengen helpt daarbij vaak enorm.

Dit is niet alleen mijn ‘what’ maar ook mijn ‘why’: de zorg kan en moet beter worden. Voor de ‘how’ helpt het dat ik niet alleen een scherpe pen heb maar ook strategisch denk. Ik zie snel waar mensen vandaan komen en waar ze heen willen en waar dan de mogelijkheden zijn op het snijvlak van proces, mens en techniek. Niet alleen in de zorg, maar in iedere sector waarin ik mij verdiep.

Journalistieke landschap

Het journalistieke landschap is de afgelopen tien jaar in rap tempo veranderd. Digitalisering van ons leven heeft velen afscheid doen nemen van de papieren krant en andere offline media. Het werkveld van de journalist is dan ook nogal veranderd.

Doordat het businessmodel van de traditionele journalistiek al jaren wankelt, staat de onafhankelijke journalistiek op het spel. Naast het evidente bezwaar daarvan voor een goed functionerende democratie hebben we ook te maken met een fenomeen als fake news en het complementaire verschijnsel van een wankelend vertrouwen van het grote publiek in de traditionele media en journalisten. Ja, dat baart mij allemaal grote zorgen.

 

Fundamentele veranderingen

Niet alleen mijn werkveld, ook mijn businessmodel is voor een deel veranderd. Vulde ik vroeger mijn dagen met schrijven voor dag- en vakbladen, nu word ik steeds vaker rechtstreeks door brancheverenigingen, kennisinstituten, overheden en bedrijven ingehuurd. Organisaties die ervoor kiezen geen advertenties meer te plaatsen in dag- of vakbladen of wachten tot ze daarin geciteerd worden, maar net zo lief kiezen voor het produceren van eigen content dat via eigen media een publiek vindt.

Echter, ook organisaties willen hun content op journalistieke wijze tot stand brengen. De suggestie dat de onafhankelijkheid van de journalist die deze content produceert in het geding zou zijn, werp ik verre van mij. Als ik niet in onafhankelijkheid mijn werk kan doen, zou ik alras voor een andere broodwinning kiezen.

Nieuwsgierig geworden? Bel mij en we drinken koffie.